Loading

wait a moment

Wetenschappelijk

Mijn proefschrift Combining a Career and Childcare: The Use and Usefulness of Work-Family Policies in European Organizations is gepubliceerd! Deze is hier te lezen, of neem contact met mij op voor een hard copy!

Onlangs is het artikel van mij en Marie Evertsson gepubliceerd in Community, Work and Family.

In ‘When does part-time work relate to less work-life conflict for parents? Moderating influences of workplace support and gender in the Netherlands, Sweden and the United Kingdom’ laten we zien dat de relatie tussen klein deeltijdwerk (<25 uur) en werk-privéconflict afhangt van organisatiesupport, en dat er hierin geen genderverschillen zijn.

Het artikel is te lezen op de site van Community, Work and Family.

Samen met Tanja van der Lippe en Margriet van Hek heb ik een artikel geschreven ‘organizational work-family policies and the gender wage gap in European organizations’.

Hierin laten we zien dat wanneer organisaties werk-familiebeleid hebben dit niet alleen mensen in staat stelt om werk en gezin beter te combineren, maar dat dit ook relateert aan minder loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Wij stellen dat dit komt doordat HR-medewerkers en managers zich meer bewust zijn van het belang van gendergelijkheid, en doordat vrouwen beter durven te onderhandelen in organisaties die gendergelijkheid hoog in het vaandel hebben.

Lees het artikel op de site van Work and Occupations.

Het eerste artikel van mijn proefschrift is gepubliceerd in Social Politics.

In ‘Reasons to Reduce: A Vignette-Experiment Examining Men and Women’s Considerations to Scale Back Following Childbirth’ kijken we naar welke overwegingen Nederlandse, Zweedse en Engelse mannen en vrouwen het belangrijkst vinden wanneer ze kiezen of ze wel of niet minder willen gaan werken na de geboorte van een kind. We vinden dat mannen het vooral belangrijk vinden wie er meer verdient, zij of hun partner, en of ze verwachten dat minder werken slecht zal zijn voor hun carrière. Vrouwen vinden het ook belangrijk of zij of hun partner meer verdienen, maar ook of ze het gevoel hebben dat hun collega’s deze keuze steunen. Verder vinden we dat Zweden zich minder genderstereotiep gedragen dan Nederlanders en Britten.

Lees het hele artikel hier, op de site van Social Politics.