Loading

wait a moment

In de media

Mijn promotieonderzoek heeft erg veel media aandacht gekregen!

Ik werd door vele kranten en nieuwssites geïnterviewd, waaronder:
de Volkskrant: Het voorbeeld van de baas bepaalt hoeveel verlofdagen vaders opnemen
de Metro: Bedrijfscultuur speelt bij man grote rol bij verlof
Het Algemeen Dagblad: Onderzoek: mannen nemen eerder verlof op als de manager dat ook doet
Het Financieele Dagblad: Werkende vaders
de Morgen (Vlaamse krant): Neemt de baas geen vaderschapsverlof, dan de papa ook niet
Nu.nl: Onderzoek: Mannen met veel vrouwelijke collega’s nemen eerder verlof op

Ook was ik twee keer te horen op de radio:
Ik was te gast bij Nieuws en co om te vertellen over mijn promotieonderzoek, dit is hier terug te luisteren.
Bij Dr. Kelder en co werd ik als ‘jonge doctor’ geïnterviewd door Jort Kelder. Luister (en kijk) het fragment terug!

 

Papa een carrière en mama een baantje?
ESB, November 16, 2017
Nederland is het enige land op aarde waar het anderhalfverdienersmodel zo wijdverspreid is: bij 58 procent van de heteroseksuele paren werkt de man voltijd en de vrouw in deeltijd. We weten echter niet of deze genderstereotiepe rolverdeling komt door genderverschillen in voorkeuren (mannen willen graag voltijd werken en vrouwen willen graag deeltijd werken) of door de economische realiteit (vrouwen verdienen minder dan mannen, en dus is het logisch dat zij minder gaan werken).

Samen met Katia Begall probeer ik deze vraag te beantwoorden door middel van een vignette experiment. Onze voorlopige bevindingen laten zien dat zowel genderverschillen in voorkeuren als de economische realiteit ten grondslag liggen aan de keuzes die mensen maken met betrekking tot hun werkuren.

Nadat ik dit onderzoek presenteerde op de wetenschapsdag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Economische Statistische Berichten (ESB) of ik een kort voorproefje wilde geven over ons werk. Dit is te lezen als pdf, of op de website van ESB.

 

RE: narcistische mannen worden zo niet geboren
Vileine, September 22, 2017
Voor Vileine.com schreef ik een kort artikel over de rol van gender in sociale wetenschappen. Hierin leg ik uit dat huidig onderzoek geen essentialistische kijk op gender heeft (zoals Vileine in een eerder artikel beweerde), maar gender juist als sociale constructie behandelt. Simpel gezegd: sociale wetenschappers gaan er niet (alleen) vanuit dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen omdat ze als man of vrouw geboren zijn, maar houden er juist rekening mee dat mensen geleerd hebben om zich als jongen of meisje te gedragen.

Het hele artikel is hier te lezen.