Loading

wait a moment

CV & Contact

Werkervaring: (een selectie):

Wetenschappelijk medewerker, Inspectie van het Onderwijs (2019 – huidig)
Ik als onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs, waar ik datagedreven onderzoek doe. Momenteel werk ik vooral voor de Staat van het Onderwijs.

PhD kandidaat (aio) sociologie, Universiteit Utrecht (2014 – 2019)
12 april ben ik gepromoveerd op mijn proefschrift
‘Combining a Career and Childcare: The Use and Usefulness of Organizational Work-family Policies in European Organizations’
Hierin onderzocht ik het gebruik en de gevolgen van verlofregelingen en deeltijdswerk, vanuit een organisatie en een genderperspectief.
Daarnaast gaf ik les in de bachelor sociologie, en ben ik nauw betrokken geweest bij de dataverzameling van het Sustainable Workforce project.

Stagiaire Team Internationale Misdrijven Nederlandse Politie (2014)
Ik heb onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van internationale sancties tegen individuen (zoals het bevriezen van tegoeden en het opleggen van reisverboden), en de relatie hiervan met oorlogsmisdaden. Dit leidde tot dit rapport.

Research Associate Public International Law & Policy Group (2012-2013)
Voor PILPG gaf ik pro bono mensenrechten- en beleidsadvies. Ik heb onder andere meegewerkt aan een amicus curiae brief voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, welke hier te lezen is.

Opleiding:
MSc International Crimes and Criminology, Cum Laude, Vrije Universiteit Amsterdam (2012 – 2014)
Deze Master combineert juridische en sociaal wetenschappelijke perspectieven om te kijken naar internationale misdrijven (genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid) en mensenrechtenschendingen.
Scriptie: Dealing in Deadly Software: A Criminological Assessment of the Involvement of Four Surveillance Technology Companies in Gross Human Rights Violations.

BA Social Science, Cum Laude, University College Roosevelt, Middelburg (2009 – 2012)
University College Roosevelt (tot 2013 Roosevelt Academy) is een internationaal honors college van de Universiteit Utrecht.
Ik heb sociologie, internationaal recht (mensenrechten, strafrecht, publiekrecht, transitional justice en Europees recht) en internationale betrekkingen gecombineerd.

Uitwisseling, Monash University, Melbourne, Australië (Najaar 2011)
Als onderdeel van mijn BA aan de Roosevelt Academy heb ik een semester in Australië gestudeerd.